Menu

TEKSTİL BOYAMADA BEYAZ ÇÖKELTİLER ÇÖKME NEDENLERİ VE TESPİTLERİ ÇÖKMELERİN ÖNLENMESİ

75 Altın Kredi - cretli

Bu günlerde reaktif veya dispers boyama yapan birçok işletmede, boyama sonrasında kumaşlar üzerinde beyaz çökelti veya harelenme şeklinde lekelenmeler görülmektedir. Renk verimi ve boyama kalitesini olumsuz etkileyen ve genellikle boyama tekrarı veya ek işlem gerektiren beyazlık problemi için aşağıdaki konulara dikkat edildiğinde çökmelerin tamamen ortadan kalktığı veya büyük oranda azaldığı tespit edilecektir. Beyaz çökmeler incelendiğinde genel olarak aşağıdaki türden çökeltiler olduğu tespit edilir.

- Alkali ortamda çökmüş kalsiyum, magnezyum gibi toprak alkali maddelerin bikarbonat tuzları, Alkali veya sıcakta çökmüş sodyum, kalsiyum, magnezyumun silikat tuzları,

- Yüzey aktif madde içeren sabunlar kalsiyum ile birleşerek beyaz şekilde çöker. (labsa, sles, sls ) - Anyonik ve katyonik kimyasalların kumaş üzerindeki kalıntılarının çökmesi,

- Yıkamada kumaş üzerinde kalan sabunun yumuşatıcılar ile etkileşimi ve çökmesi

- Tüy dökücü enzimlerin denatürasyonu için yapılan yüksek pH taki sıcak işlemde, enzimde kullanılan katkıların beyaz çökelti oluşturmaları. Hatalı kimyasal kullanımları ile ilgili olarak, kimyasalların etkileşimine dikkat edilirse kimyasal etkileşimleri ile oluşan beyaz çökeltiler kolaylıkla önlenecektir. 74 Günümüzde bir çok sabun yüzey aktif madde esaslıdır. Sabunların kalsiyum ile çökelti oluşturmaması içinde yıkamada iyon tutucu kullanımı bilinen bir yöntemdir. Bu çalışmamızda, sadece toprak doğal kaynaklardan gelen kirliliklerin neden olduğu beyaz çökeltiler incelenmiştir. 

Bir Member of Colin Chemical projesidir,
Online Satis ve danismanlik Projelerimiz