Menu

Tekstilde boya analizlerinde karşılaşılan analitik sorunlar

25 Gümüş Kredi - zel yelere cretsiz

Dünyayı renksiz olarak hayal etmek çok zordur. Bu açıdan bakıldığında kök boyalarla başlayan boyar maddelerin serüveni teknolojik gelişmeler sayesinde yerini büyük oranda sentetik boyar maddelere bırakarak insanlığın varoluşundan beri pek çok alanda yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir.
Boyar maddeler genel olarak kimyasal yapılarına ve boyama özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Ticari olarak kullanılan boyar maddeler asit, direkt, azoik, dispers, sülfür, reaktif, bazik, oksidasyon, krom (mordan), modifiye, vat, pigment, optik/floresans, solvent olmak üzere on dört ana sınıf altında toplanmaktadır. Kimyasal yapıları bakımından büyük bir grubu oluşturan azo boyar maddeleri, boyama özellikleri dikkate alınarak inceleme yapıldığında da hemen hemen her grup içerisinde yer almaktadır. Boyar maddelerin boyama özelliklerine göre sınflandırılması ve kromofor grupları Çizelge 1’de özetlenmektedir (Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, 5th Ed., Vol. A 9, 1993. Dyes, General Survey. 74-124). Sentetik boyar maddelerin % 60-80’ini azo gruplu boyalar oluşturmaktadır (Lopes ve ark. 2004, Pielesz 1999). Azo grubu içeren boyar maddelerin incelenmesi bu nedenle önem arz etmektedir.

 

Ümran SEVEN1, Elif Tümay ÖZER1, Belgin IZGI1, Şeref GÜÇER1,2
1Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 16059 BURSA

2 Tübitak Bursa Test ve Analiz Laboratuarı, 16372 BURSA

Bir Member of Colin Chemical projesidir,
Online Satis ve danismanlik Projelerimiz