Menu

8.Ar-Ge Proje Pazar'nda 500 Bin Tl dl Datld

Tarih: 29 April, 2019, | Kategori: Baskı | Okunma: 0
Muhabir: Kimyahane.net
8. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Ar-Ge Proje Pazar dlleri Sahiplerini Buldu.

8.Ar-Ge Proje Pazar'nda 500 Bin Tl Ödül Datld

8. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Ar-Ge Proje Pazar Ödülleri Sahiplerini Buldu.

 

T.C. Ticaret Bakanl onaynda, stanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri hracatçlar Birlii (KMB) organizasyonu ve TÜBTAK destei ile düzenlenen 8. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Ar-Ge Proje Pazar ödülleri, 27 Nisan 2019 Cumartesi günü D Ticaret Kompleksi'nde gerçekletirilen törenle sahiplerini buldu. Etkinlik kapsamnda 5 kategoride toplam 500 bin TL'lik ödül verildi.

KMB, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden kimya sanayiinde ihracat sürdürülebilir klmak amacyla hayata geçirdii Ar-Ge Proje Pazar etkinliinin bu yl sekizincisini düzenledi. 2011 ylndan beri gerçekletirilen, kimya sektörünün en büyük inovasyon etkinlii olan "Ar-Ge Proje Pazar etkinliinde 5 kategoride en baarl ilk üç proje ödüllendirildi. Bu yl itibariyle birincilik ödülü 15 bin TL'den 50 bin TL'ye, ikincilik ödülü 10 bin TL'den 30 bin TL'ye ve üçüncülük ödülü 5 bin TL'den 20 bin TL'ye çkarld. Yarma kategorilerine ilave olarak bu yl "Baar Hikâyeleri" kategorisinden de bavuru alnarak, en beenilen üç baar hikâyesi sahibine teekkür plaketi verildi.

stanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri hracatçlar Birlii (KMB) Yönetim Kurulu Bakan Adil Pelister'in ev sahipliinde, D Ticaret Kompleksi'nde gerçekletirilen 8. Ar-GE Proje Pazar ödül törenine AR-GE Proje Pazar Yürütme Kurulu Bakan Necmi Sadkolu, KMB Yönetim Kurulu Üyeleri ile proje bavuru sahipleri, akademisyenler, sanayiciler ve örenciler katld.

"Üretmenin olmazsa olmaz iki temel kaidesi 'Aratrmak' ve 'Gelitirmek'"

Ödül töreninde konuan KMB Yönetim Kurulu Bakan Adil Pelister, Ticaret Bakanl'nn onay ve TÜBTAK'n destei ile 2011 ylndan bu yana düzenledikleri Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Ar-Ge Proje Pazar'nn bu yl 8'incisini gerçekletirmekten mutluluk ve heyecan duyduklarn dile getirdi. Üretmenin ve daima daha iyiyi kefetmenin olmazsa olmaz iki temel kaidesinin 'Aratrmak' ve 'Gelitirmek' olduunu belirten Pelister, "Ar-Ge'yi bu iki temel olgu ile açklamak elbette yetersiz kalacaktr. Ar-Ge'yi, pek çok farkl dinamik ve bilime dayal zorlu bir süreç yönetimini buluturan, bir deerler bütünü olarak düünmeliyiz. Eitimin, bilginin, düüncenin, emein, sabrn ve en önemlisi iinize olan inancn olmad bir projeden, deer üretmeniz oldukça zordur. Bu sebeple ülkesine, aklna, fikrine ve emeine inanan, hedeflerinin peinden koan siz deerli Ar-Ge gönüllülerini bir kez daha kalpten kutluyorum" dedi.

7 etkinlik kapsamnda 656 bin TL ödül verildi

Son yllarda tüm dünyada Ar-Ge ve novasyon kültürünün hayatn her alanna dokunduunu, ülkelerin gelecek vizyonlarn belirlediini ifade eden Pelister, "Biz de KMB olarak, Türkiye'de Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygnlamasna katkda bulunmak, kimya sanayinin ara mal ihtiyacn karlamak üzere teknolojik çözüm salamak ve üniversite-sanayi-kamu-giriimci i birlii ile yüksek katma deerli üretimi tevik etmek amacyla Ar-Ge Proje Pazar ile sizlerin yannda olmak için çalyoruz. 2011 ylndan beri düzenlediimiz 7 etkinlik kapsamnda 900'ün üzerinde proje bavurusu alnd ve bugüne kadar toplam 656 bin TL ödül datld" dedi.

Ticarileen projelere 100 bin TL ilave ödül paylatrlacak

Ödül miktarlarnn bu yl her kategoride yükseltildiine dikkat çeken Pelister, "Birincilik ödülünü 15 bin TL'den 50 bin TL'ye, ikincilik ödülünü 10 bin TL'den 30 bin TL'ye ve üçüncülük ödülü 5 bin TL'den 20 bin TL'ye yükselttik. Bu desteklere ek olarak aldmz yeni bir kararla, 1 yl içinde ticarilemi veya ticarilemeye çok yaklam projeler arasnda da 100 bin TL ilave bir ödül paylatracamz belirtmek istiyorum. Ayrca bu yl ilk defa "Baar Hikâyeleri" kategorisi kapsamnda da bavuru alarak, en beenilen üç baar hikâyesi sahibine teekkür plaketi verecek ve onlar hep birlikte alklayacaz" diye konutu. Türkiye'nin, 2017 ylnda kamu ve özel sektör birlikteliiyle Ar-Ge için yüzde 21.2'lik artla yaklak 30 milyar TL harcadn kaydeden Pelister, "2013 ylndan beri Ar-Ge alannda istikrarl bir geliim ve dönüüm içindeyiz. Ümit ediyorum ki, önümüzdeki dönemde de Türk sanayisi ve ekonomisi Ar-Ge ile büyümeye devam edecek" dedi.

 

"Her geçen yl kalite biraz daha artyor"

Bu yl sekizincisi yaplan Ar-Ge Proje Pazar'nn dierlerinden çok daha farkl olduunu belirten AR-GE Proje Pazar Yürütme Kurulu Bakan Necmi Sadkolu ise, her geçen yl kalitenin biraz daha artm olmasndan dolay büyük mutluluk duyduunu ifade etti. 2018 ylnda kimya sektörünün 17,4 milyar dolar ihracat yaptn ve Türkiye'nin ihracatnn yaklak onda birini kimya sektörünün gerçekletirdiini dile getiren Sadkolu, kimya sektörünün bu ylki 20 milyar dolarlk hedefine ulaabilmek için katma deerli ürünler üretmenin art olduunu vurgulad. Bu sene çok daha nitelikli, çok daha kaliteli ve ticarileme ans olan projeler geldiine dikkat çeken Sadkolu, "Ben ahsen 3 gruba "ilaç, eczaclk", "plastik, kauçuk" ve "boya, yaptrclara" girdim ve bir kimya mühendisi olarak çok houma giden projeler oldu. Önümüzdeki yllarda da Ar-Ge Proje Pazar'na daha nitelikli, çok daha kaliteli projeler geleceine ve ticarileecek projelerin daha çok artacana inanyorum. Bazen çok ufak bedellerle projelerin hayat bulmas salanabiliyor. nallah ümit ediyoruz bu projeler, kimya sektörü için, ülkemiz için hayrlara vesile olsun" eklinde konutu.

Haberi Kaynağı : https://www.haberler.com/

<<

Bir Member of Colin Chemical projesidir,
Online Satis ve danismanlik Projelerimiz