Menu

yontutucularn Bakr Balama Gc Tayini

  • Durumu: Üretimden
  • Kategorisi: Test Kitleri
  • lan Tarihi: 2012-09-21
  • Fiyat: 74.50 + KDV
  • Ad Soyad: Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  • Telefonu
  • Telefonu 5445733163
  • Online Sat

Asetik Asitte Sülfürük Asit Aramasý
Tekstil terbiye ve boyamada kullanýlan asetik asitte sülfürik asit varlýðýný tayin eder.
Set kolorimetriktir. Sadece var/yok þeklinde sonuç vermektedir. Beyazlýk durumuna göre
miktar kolorimetrik belirlenir.
Ek hiç bir laboratuar gereci gerektirmeden kolayca iyon tutucunuzun bakýr baðlama gücünü tayin edebilirsiniz.
Test seti ile ortalama 50 test yapýlabilir.
Test seti içerisinde kullaným kýlavuzu ve eldiven vardýr.
Set içinde reaktifler özel olarak sýzdýrmaz poþet ile ambalajlýdýr.

Bir Member of Colin Chemical projesidir,
Online Satis ve danismanlik Projelerimiz